Noam Chomsky: Het gedachte-experiment

Het vorige nummer van Klasse! besteedde ruimschoots aandacht aan Noam Chomsky en diens denk- en schrijfwerk. Hierbij een column over een recente interventie.
 

DIY en de creatieve klasse-vijand

rubinHoe 'Do it yourself´ onderdeel geworden is van het heersende economische en politieke systeem (en wat daartegen te doen).

Toen we aan het discussiëren waren over de invulling van het laatste 2.Dh5-festival (*) waren we het al snel eens dat het hoofdmotief een vervolg op dat van een jaar eerder zou moeten zijn. Toen stelden we de vraag 'hoe te organiseren?'. Gezien de aanhoudende crisis, de dreigende gigabezuiniging en de verder voortschrijdende verrechtsing leek ons de noodzaak duidelijk om verder te borduren op deze kernvraag voor linkse groepen en bewegingen.

Zoekend naar beginpunten om de bestaande ideeën (en praktijk) daaromtrent in onze eigen radicalere kringen – zeg het buitenparlementair -linkse gebeuren - tegen het licht te houden, zagen we ons meteen voor het probleem gesteld dat die er eigenlijk niet of nauwelijks zijn. De Nederlandse 'beweging' is altijd (**) nogal wars geweest van grote woorden en theorieën, en immer erg praktisch gericht geweest. Het motto was veelal 'niet lullen maar poetsen'.

   

Recht op stad: een radicaal concept met praktische politieke mogelijkheden

rechtstad1Interview met activisten uit Hamburg en een vergelijking met Amsterdam. De stad is al lang onleefbaar geworden voor een groot deel van de bevolking, zoals gemarginaliseerde arbeiders met lage inkomens, migranten, precaire creatievelingen en activistische ZZP’ers. Onbetaalbare woonruimte, gentrification, de commercialisering, voeren tot een ongelijke toegang tot de stad. Dit geldt voor de toegang tot de infrastructuur en de ruimte, maar ook voor de politieke participatie in de stad. Deze problematiek heeft over de hele wereld de afgelopen 15 jaar tot nieuwe vormen van protest geleid, die hun uitdrukking vinden in het begrip ‘Recht op Stad’ (1)
   

Griekse Schuld: Verrot land of verrot systeem?

syntagma1Sinds 25 mei schudt Griekenland op z'n grondvesten door het protest van honderdduizenden mensen. Zij overspoelen pleinen in steden met als eis de stopzetting van het bezuinigingsbeleid van de regering Papandreou, de EU de Europese Centrale Bank (ECB) en het IMF.

Onmiddellijk nadat de crisis in Griekenland uitbrak, begon er ook een massale aanval van Westerse media tegen de Griekse bevolking. De staatsschuldcrisis werd voorgesteld als het resultaat van wanbestuur van publieke middelen, corruptie, lage productiviteit, een buitensporig grote publieke sector en een belachelijk genereuze welvaartsstaat. Daarnaast benadrukken de media - waarbij de Nederlandse media voorlopers geweest zijn - de verantwoordelijkheid van de 'gewone' Griekse burger voor de crisis. Plotseling gingen alle kranten verhalen afdrukken over Grieken die handig belasting zouden weten te ontwijken, hoge lonen ontvangen voor weinig werk, uitkeringen ontvangen waar ze geen recht op hebben en al op 53-jarige leeftijd met pensioen zouden gaan.

   

Erop of eronder...

Het is moeilijk te geloven. Daar is dan het meest rechtse kabinet aller tijden in Nederland met een programma van bezuinigingen en sociale afbraak dat alleen als een regelrechte “oorlogsverklaring” van bovenaf te beschouwen valt. Maar de reactie van onderop blijft grotendeels uit. Het is vooralsnog rustig in de Nederlandse straten, enkele welkome uitzonderingen daargelaten. Wij hopen met de stukken in deze krant bij te kunnen dragen aan het hervinden van de benodigde strijdbijlen. Als het immers niet lukt om genoeg verzet te bieden, zullen de ondernemers en hun politieke vriendjes zo'n beetje alles slopen dat van waarde is voor het dagelijks leven.

   

Page 1 of 2

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>