De EU en Noord-Afrika: Handel en migratiecontrole

De laatste maanden zijn historisch geweest. Het Midden-Oosten, dat vooral sinds 9/11 door politici en media in het Westen werd afgeschilderd als cultureel stagnerend en fundamentalistische bedreiging, is ontploft. En niet zoals dat in Europa verwacht was. Er is een democratische revolutie gaande en de EU lijkt er niet helemaal blij mee te zijn. Om de officiƫle reactie van EU-lidstaten te begrijpen, moet men naar de lucratieve handelsstructuren tussen de EU en Noord-Afrika kijken. Deze werd door de EU en haar lidstaten - door regimeondersteunende maatregelen - binnen het Barcelona proces, het vrijhandelraamerk en later het nabuurschapsbeleid vorm gegeven.

 

Klasse! Voorjaar 2011 (Nr. 11)

Hele nummer als pdf

Chomsky, Macht en media

De EU en Noord-Afrika: Handel en migratiecontrole

   

Chomsky, Macht en media

Er zijn twee gebieden waarin Noam Chomsky zich heeft onderscheiden. Naast zijn baanbrekende werk als taalwetenschapper, dat tot grote veranderingen binnen de sociale wetenschappen en filosofie, heeft geleid, heeft hij zich in de afgelopen vijftig jaar onophoudelijk beziggehouden met politiek, van sit-ins en demonstraties tot aan lezingen en debat. Zijn scherpe analyses, ondersteund door overvloedig bewijsmateriaal, gaan de hele wereld over en vormen al een halve eeuw een belangrijke intellectuele ondersteuning in de strijd tegen onrecht, onderdrukking en oorlog. In zijn essays en boeken toont hij wat overheden (in het bijzonder de Amerikaanse) en het economisch systeem aanrichten in de wereld. Al vanaf zijn eerste artikelen richt hij zich ook op de speciale rol die intellectuelen spelen in het uitoefenen van macht door het verhullen van de afschuwelijke gevolgen van oorlog, uitbuiting en vernietiging in mooie frases over vooruitgang, democratie en onvermijdelijkheid (The Responsibilty of Intellectuals, 1967). (Dit stuk verschijn ook in het nieuwste nummer van klasse!)