De Crisis Voorbij

voorpag13Naar aanleiding van Prinsjesdag brengen Klasse! en de Vrije Bond samen een gratis crisiskrant uit, met als titel: De Crisis Voorbij. De krant zal vanaf maandag 19 september in heel het land verspreid worden. De krant telt - inclusief een uitneembare poster - 16 pagina's en wordt in een oplage van 20.000 exemplaren gratis verspreid. Krant als pdf

Losse artikelen:

Bankrun (lange versie)

Adviezen om de crisis te overleven

Arabische revoluties: "natuurlijke bondgenoten in een gemeenschappelijke strijd".

Bezuinigingen: oorlog teven de verzorgingsstaat

Flexibilisering: Wie profiteert?

 

Flexibilisering: wie profiteert?

Het einde van het kapitalisme zoals we dat nu kennen is in zicht. Daarvan getuigt de afbraak van de verzorgingsstaat. Van die afbraak zijn de ontwikkelingen op de markt van de uitzendkrachten een duidelijk signaal. Flexibilisering van de arbeidsmarkt heet dat met dure woorden, maar in feite komt het erop neer dat een collectieve bescherming tegen werkloosheid onbestaande is.
   

Bezuinigingen: oorlog tegen de verzorgingsstaat

Bezuinigingsbeleid heeft redenen. Die redenen gaan verder dan de hebzucht van ondernemers en de krenterige obsessies van rechtse politici, al spelen die een rol. Het bezuinigingsbeleid is deel van een politiek-economisch project waarmee ondernemersklassen en ermee verbonden politieke krachten een maatschappelijk model doordrukken vanuit hun kijk op hun belangen. Die belangen staan tegenover de onze, die van de werkende mensen (maar ook werklozen, ongedocumenteerden, studenten, migranten, …). Tegenover hun project dienen we om te beginnen onszelf met de grootst mogelijke hardnekkigheid te verweren, om van daaruit in de tegenaanval te gaan. Om dat te kunnen doen, dienen we het project van rechts en ondernemers te snappen. Dat begrip begint met het afwijzen van argumenten rond de beweerde bezuinigingsnoodzaak.
   

Arabische revoluties: “natuurlijke bondgenoten in een gemeenschappelijke strijd”

arabbondgenOver de noodzaak van internationale solidariteit met de opstanden in het Midden-Oosten en wereldwijd verzet tegen grootschalige privatisering opgelegd door Amerikaanse en Europese leningen

(Dit is een iets langere versie dan afgedrukt in de krant De Crisis Voorbij. Zie ook een langere Engelstalige versie van dit artikel)

   

Adviezen om de crisis te overleven

hoedeHet zijn zware tijden voor iedereen die geen goed inkomen heeft of geen rijke ouders/huis met zwembad. Aan de korte periode van de welvaartsstaat, waarin minderbedeelden in het rijk gemaakte deel van de aardbol het hoofd boven water konden houden, lijkt in snel tempo een einde te komen. Die welvaartsstaat wordt gesloopt door en voor het bedrijfsleven, geholpen door neoliberale partijen, zoals in dit minderheidskabinet dat overeind gehouden wordt door een volstrekt ondemocratische bende xenofoben.
   

More Articles...

Page 1 of 2

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>